Anasayfa / Kimdir ? /Aygün Ülgen

Aygün Ülgen1.Aygün Ülgen 2. Doğum Yeri: İzmir 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1980 Yüksek Lisans Yakınçağ Tarihi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989 Doktora Türk ve İslam Sanatları Tarihi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 Lisans Tezi Başlığı : İzmir’deki Sivil Mimarlık Yapıları Tez Danışmanları: Öğr. Gör Dr. M. Sinan Genim- Prof. Dr. Nurhan Atasoy Yüksek Lisans Tez Başlığı: Tanzimat Döneminden Günümüze Kalan İstanbul Sarayları Tez Danışmanı : Öğr. Gör. Dr. M. Sinan Genim Doktora Tezi Başlığı: Klâsik Devir Osmanlı Camilerinde Minarenin Konumu Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk Mülâyim Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzman Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1983-1986 Öğr.Gör. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1986-1993 Öğr.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1993- 1996 Yrd.Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1996-2003 Yrd.Doç. Dr. KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( Misafir Öğretim Üyesi olarak) 2003-2006 Yrd.Doç. Dr. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2006-2008- Yrd.Doç. Dr. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2008-2011 Yrd.Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ile Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinin kurucu öğretim üyesi Yönetilen Doktora Tezleri 6.1. Doktora - İzleme Jürisi Üyeliği İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencisi: Serpil Avukatoğlu Kalle ( İTÜMimarlık Fakültesi)---devam ediyor. Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler 1. “Osmanlı Çini ve Seramikleri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 28, Galati Romanya, Ağustos 2003, s. 11- 14. 2. “Osmanlı Saltanat Kayıkları “, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 14, Galati Romanya, Mayıs 2002, s. 16-19. 3. “Güzelliğin Ressamı Hoca Ali Rıza”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 15, Galati Romanya, Haziran 2002, s. 12- 16. 4. “Osmanlı Mimarisinde Kuş Evleri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 13, Galati Romanya, Mayıs 2002, s. 4-6. 5. “Osman Hamdi Bey’in Türk Resmindeki Yeri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 16, Galati, Romanya, Temmuz 2002, s. 14- 18. 6. “Tasvır Sanatı Açısından Karagöz”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 27, Galati, Romanya, Temmuz, 2003, s. 18-25. 7. “Mısır’da Tolunoğulları Dönemi (868-905) Türk Kültürü ve Mimarlığı”, TürkDünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 172, İstanbul, Ocak-Şubat 2008, s. 33-45. 8. “Türk Millî Kültürünü Yaşatan Sanatlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 175, Temmuz-Ağustos 2008, s. 37-60. 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1- 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1 Eylül – 6 Eylül 2002 İstanbul ) Tıp Tarihi Kongresinde sunduğum “Türklerde Hastalık ve Kötülüklerden Korunma İnancıyla Kullanılan Takılar” konulu bildirimin özeti, 38. Tıp Tarihi Kongresi Özet Kitabında, tam metni ise bildiri kitabında yayımlanmıştır. “ Türklerde Hastalık ve Kötülüklerden Korunma Amacıyla Kullanılan Takılar. “ 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 1 Eylül – 6 Eylül 2002 , c. III, TTK Yayınları, Ankara 2005, s.1883-1892. 2- “Kazan Tatar Türklerinin Takıları”, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi ( 21-26 Kasım 2006) Bildiriler, c. I, Ankara, 2009, s. 495-512. 3- Ukrayna Cumhuriyeti Kırım Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve T.C. Ankara Türk Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından Ukrayna- Kırım’da düzenlenen II. Uluslar arası Halk Kültürü Sempozyumu’nda (16-23 Ağustos 2006) sunduğum “Türk Halk Kültüründe Nazarlıklar ve Gelenekli Sanatlarımızdan Nazar Boncukçuluğu”. ( Bildiri kitabında yayımlanmak üzere baskıdadır.) 4- “Romanya Dobruca’sında Babadağ’da Gazi Ali Paşa Külliyesi ve Sarı Saltuk Türbesi”, II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu, Bildiriler, Constanta, 2008, s. 411-421. 5- “Gelenekli El Sanatlarımızın Türk Kültüründeki Yeri ve Yaşatılmasının Önemi”, XIII, Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp/Makedonya, (9-14 Mayıs 2008), (Bildiri kitabında yayınlanmak üzere baskıdadır.) 6- “Çocuk Edebiyatında Sözlü Geleneğin Bir Anlatım Türü: Karagöz Oyunları ( Tasvir Yapımcılığı ve Oynatıcılığı”, Türk Halkları Edebiyatı II, Beynelxalq Uşaq Edebiyatı Kongresi Materriallar, I. Kitab, Qafqaz Ünivetsiteti, Azerbaycan-Bakı, 13-15 Noyabr, 2008, s.298-302. 7. “ İstanbul’da Üç Kaptan-ı derya Külliyesi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” ( Ankara, 5-10 Ekim 2009) (Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanmak üzere baskıdadır.) 8. “Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıratına ve Resimlerine Yansıyan İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildiriler, ( 5-7 Mayıs 2010 İstanbul ), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Hasan Suver-Prof. Dr. Emin Özbaş), Fatih Belediye Bakanlığı, İstanbul 2012, s. 737-751. 9.“ Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa’nın Adıyla Anılan Gazimağusa’daki Ulu Cami” II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu (21-25 Ekim 2010), Ankara, 2011, s.229-236. 10.“ Osmanlı Döneminde Boğaziçi’nde Deniz Ulaşımı ve Osmanlı Padişah Kayıkları” XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, (9 Mayıs 2011), Ankara, 2011, s.44-51. 11. 7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. “Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri”, Türk Dünyası Kültür Atlası, c. 4, (Osmanlı Dönemi), İstanbul, 2002, s. 438- 511, (Türkçe - İngilizce) 2. “Mimarlık”, Fatih ve Dönemi ( Mehmed II and his period), İstanbul, Özlem Matbaacılık, 2004, s. 384 – 413. (Türkçe -İngilizce) 3. “Türk Milletini Yaşatan Sanatlar”, (Editör: Abdullah Kılıç), II.Beyin Fırtınaları Toplantısı (Tarihi ve Sosyolojik Açıdan Millet Kavramı- Türk Milleti), İstanbul, 2007, s. 222-241. 7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. “ Gazimağusa’ daki Türk Mimarîsi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi”, Sayı: 1, İstanbul, 2000, s. 175- 186. 7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. “Türkmen Takıları”, İstanbul I. Ulusal Takı Sempozyumu, ( Goldaş Kuyumculuk A. Ş. ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyum), İstanbul, 2 Haziran 1999. 2. “Ahi Evran Zaviyesi ve Türbesi”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (12-13 Ekim, 2004) Bildirileri, c. II, Kırşehir, 2005, s. 965-970 3.“ Türbe Mimarimizin İlgi Çekici Bir Örneği: Kırşehir Âşık Paşa Türbesi”, II. Âşık Paşa Sempozyumu ( 7-9 Haziran 2001)Bildirileri, Kırşehir, İstanbul, 2008, s. 90-95. 7.6. Diğer Yayınlar Yayımlanmış Kitapları 1. Tarihi ve Turistik Yönleriyle Eminönü İlçesi. İstanbul 1995. 2. Klâsik Devir Minareleri, İstanbul 1996. 3. II. Aşık Paşa Sempozyumu (7-9 Haziran 2001, Kırşehir), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), İstanbul, 2008. Yayımlanmış Makaleleri 1 - Tanzimat Günlerinde Türk Mimari Üslûbu”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, c.3, Sayı:7, İstanbul, Nisan 1990, s. 67-71. 2 - “Kırşehir Ahi Evran Zaviyesi”, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 218, İstanbul, Aralık 1991, s. 44-45. 3 - “Süleymaniye”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 5, İstanbul, Temmuz 1994, s. 49-54. 4 - “Kuş Evleri”, Tarih ve Medeniyet, Sayı:7, İstanbul, Eylül 1994, s. 55-58. 5 - “Mimar Sinan Mescidi”, Bir, Sayı: 2, İstanbul, 1994, s.213-216. 6 - “Osmanlı Dönemi Minarelerinde Form ve Dekorasyon I – II “, İlgi, Sayı: 80 (Kış), İstanbul,1995, s.3-9., Sayı: 81 ( Bahar) 1995, s. 3-8. 7 -“Türk Mimarisinde Minarenin Gelişimi”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul, 1995, s. 495- 508. 8 - “Boğaziçi Sarayları”, İstanbul Armağanı 2, Boğaziçi Medeniyeti, İstanbul, 1996, s. 127-146. 9 - “Özbek Takıları”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 51, İstanbul, Haziran 1998, s. 61-69. 10 - “Türkmen Takıları”, Tarih ve Düşünce, Sayı: 2, İstanbul, Kasım 1999, s. 58- 63. 11 - “Osmanlı Kuyumculuğu”, Tarih ve Düşünce, Sayı: 4, İstanbul, Şubat 2000, s. 58-67. 12 - “Osmanlı Minareleri”, Osmanlı, c. 10, Ankara 1999, s. 318- 329. 13 -“ Kazak Türklerinin Takıları”, Antik Dekor, İstanbul, Haziran 2002, s. 7-14 14 - “Kırşehir Kümbet ve Türbeleri”, İlgi, İstanbul, Yaz ( Haziran ) 2004, s. 3-9. 15. “Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıratına ve Resimlerine yansıyan İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), Dünya Edebiyatında İstanbul, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. M. M. Karaörs-Prof. Dr. E. Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Prestij Kitabı), Ankara 2010, s. 387-405. 16. “İstanbul as Reflected ın the Memoırs and Paintings of Court Painter Fausto Zonaro”, (Erol Ülgen-Aygün Ülgen), Through Foreign Eyes: İstanbul in World Literature, İstanbul, 2011, s. 389-407. Yayımlanmış Ansiklopedi Maddeleri 1. “Topkapı Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 2, İstanbul, 1993, s. 36-39. 2. “Edirne Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.2, İstanbul, 1993, s. 60-62. 3. “Osmanlılarda Geleneksel Sanatlar”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.3, İstanbul, 1993, s. 91- 203. 4. “Çırağan Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 68-69. 5. “Dolmabahçe Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 196-199. 6. “Beylerbeyi Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 204-206. 8. Projeler Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin aşağıda adları belirtilen projelerinin danışmanlığı 1. Armalar ve İlk Osmanlı Arması “Tuğra” 2. Mitoloji ve Takı 3. Anadolu`nun Bazı Yörelerinde Kullanılan Geleneksel Kadın Takılarından Örnekler 4. Türk Çadırlarında Süsleme Teknikleri ve Motifleri 5. Beylerbeyi Sarayı’ndaki Mimari Süsleme Motifleri 6. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Mimari Süsleme Motifleri 7. Osmanlı Madeni Şebekelerine İstanbul`dan Örnekler 8. Anadolu’da Tarih Öncesi Yerleşmelerde Sanat ve Takı 9. Osmanlı Bakır Paraları ve Bazı Bakır Paralarda Süsleme Motifleri 10. Osmanlı Kıyafetlerinin Kumaş Çeşitleri ve Süsleme Motifleri 11. Türk Süsleme ve Takı Sanatı (Selçuklu, Osmanlı) 12. Osmanlı Mezar Taşlarındaki Süsleme Motifleri 13. İslam Öncesi DönemdeTürklerde Süs Eşyaları ve Takılar 14. Osmanlı Çeşme ve Sebillerindeki Süsleme Motifleri 15. İlkçağdan Günümüze Avrupa Sanatının Gelişim Süreci İçinde Takının Yeri 16. Osmanlı Silahlarının Süslemesinde uygulanan Teknikler ve Motifler 17. Osmanlı Çinilerinde Süsleme 18. Osmanlı Saltanat Kayıklarında Süsleme Motifleri 9. İdari Görevler - KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Kurulu Üyeliği - Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği - Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar - Bölüm Başkan Yardımcılığı - Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı Başkanlığı - Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programı Başkanlığı - Beykent Üniversitesi’nde Uygarlık Tarihi Dersi Koordinatörlüğü 10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler a. Lisans dersleri Marmara Üniversitesi’nde Ders Verdiği Birimler -Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü -Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü -Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü -Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü (Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü) -Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü -Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Rehberlik Bölümü Marmara Üniversitesi’nde Verdiği Lisans Dersleri Mitoloji Genel Sanat Tarihi I - II Avrupa Sanatı Tarihi Bizans Tarihi Dünya Takı Sanatı Tarihi Bizans Sanatı Tarihi 13. İletişim Bilgileri: E- mail : aygunulgen@gmail.com