Anasayfa / Kimdir ? /Osman Metin Öztürk

Osman Metin Öztürk

Osman Metin Öztürk Yaşadığı yıllar : ( 1956)

1956 yılında Elazığ'da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ da tamamladı.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptı.Bu Fakültenin 'Siyase ve İdare' Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 1988 yılında 'Doktor' 1995 yılındada Doçentlik ünvanını aldı. SBF'de askeri öğrenci olduğu için, 1978 yılında mezun olunca ,Öğretmen Teğmen rütbesi ile, Kara Harp Okulu Öğretim Üyeliğine atandı.1978-1984 yılları arasında burada görev yaptı. 1984-1995 yılları arasında ise, Genelkurmay Andlaşmalar Daire Başkanlığında Uluslar arası hukuk işleri Müşavir yardımcısı olarak görev yaptı.1995 yılında kendi isteği ile emekli olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrıldı.Kısa bir süre Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler BölümüÖğretim Üyesi olarak görv yapmaktadır. Yayınlanmış dört kitabı ile, Tebliğ Makale araştırma olarak yüzün üzerinde çalışması bulunmaktadır.