Anasayfa / Nedir ?

Ksilen

Fiziksel özelliklerinin benzerliğinden ötürü ayrılmaları güç olan üç dimetil benzen izomerine verilen ad [C6H4(CH3)2] Eskiden taşkömürü katranından elde edilirdi... Daha Fazla


Sinagog

Yahudilikte toplantı ve eğitim amacıyla da kullanılan toplu ibadet yeri İlk kez M... Daha Fazla


Keman

Yayla çalınan telli bir çalgı Kemanın dışında bu ailenin öteki üyeleri, viola, çello ve kontrbastır... Daha Fazla


Fil

Proboscidae takımının Elephantidae familyasından Hindistan ya da Asya fili ve Afrika fili olarak bilinen iki türün ortak adı Afrika ve Hindistan fili olmak üzere başlıca iki alt türü vardır... Daha Fazla


Aydın Dağları

Aydın ilinin kuzey kesimini kaplayan ve batıya doğru incelen dağ sırası Bu dağlar Büyük ve Küçük Menderes vadilerini ayırarak güneybatıya kıvrıldıktan sonra Samsun Dağı (1... Daha Fazla


Polaroid

Optik eksenleri birbirine paralel olacak biçimde konumlanmış son derece küçük (ültramikroskopik) polarıcı kristaller içeren ince saydam film Polarmanın bileşenlerinden biri bu filmde soğurulurken öteki, küçük bir kayıpla geçirilir... Daha Fazla