Anasayfa / Nedir ? / Algoritma

ALGORİTMA

Her tür sistematik hesap yöntemi ya da doğru sırayla sayıldıklarında karmaşık matematiksel işlemler oluşturan basit matematik işlemler dizisi. "Kitabü'l-Muhtasar fi Hisabü'l-Cebr ve'l-Mukabele" adlı yapıtın yazarı Musa-el Harizmi'nin, Avrupalıların "Alkhorismi" biçiminde söyledikleri adından gelmektedir. Çok çeşitli algoritmalar vardır. Örneğin, iki sayının en büyük ortak bölenini bulma "Öklid Algoritması" diye bilinir. Bilgisayar alanında algoritmalardan çokça yararlanılır.