Anasayfa / Nedir ? / Basınç

BASINÇ

Bir kuvvetin, bir yüzeyinin birim alanına dik olarak düşen değeridir. Alanı S olan bir yüzeye dik olarak düşen kuvvet F ise basınç değeri;

P = F / S

ilişkisi ile bulunur. Buradan da basaınc birimi kuvvet birimi/alan birimi ilişkisi çıkar.

Evrende yıldızlar arası basıncın değeri sıfır dolaylarındadır. Yerde ise deniz düzeyindeki basınç atmosfer basıncı yaklaşık olarak 100 kPa kadardır. Maddenin kinetik teorisine göre kapalı bir kap içinde bulunan bir gazın basıncı, bunun moleküllerinin kabın duvarlarına sürekli ve aralıksız olarak çarpmasından doğar. Bu basınç mutlak sıcaklıkla doğru orantılı, buna karşın kabın hacmi ile ters orantılıdır.

Basınc genelde her doğrultuda aynı değerde etki eder. Ayrıca hacim azalmasına neden olur. Basıncın azalıp çoğalan değerleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler ve değişmelere etki eder. Basıncın bu önemli nedeni ile, değerini tespit etmek için çeşitli basınç ölçme aletleri yapılmıştır. Barometre, manometre gibi.