Anasayfa / Nedir ? / Ceyhan Irmağı

CEYHAN IRMAĞI

Akdeniz'e dökülen ikinci önemli akarsu. Ceyhan, doğu Toroslarda Nurhak Dağı'ndan çıkan Söğütlü Irmağı ile Tahtalı Dağları'ndan inen Hurma Irmağı'nın Elbistan'ın hemen doğusunda birleşmesinden oluşur. Yukarı ve orta çığırları genellikle dağlar arasında kalır; dar, derin boğazlar içinde akar. Osmaniye'nin kuzeyinde ovaya iner. Geniş ve kalın alüvyon ovasında birçok menderesler çizerek akar.

Ceyhan ilçesinden sonra Misis tepelerinin batı etekleri önünde akarak, bir boğazla Yumurtalık limanına karışır. Uzunluğu 509 km. olan Ceyhan'ın başlıca kolları Göksun ve Aksu'dur.