Anasayfa / Nedir ? / Diyatome

DİYATOME

Silisten kabukları olan birhücreli bitkiler. Tatlı ve tuzlu sularda, nemli yerlerde bulunan 170 kadar cins ve 5.000 dolayında türü vardır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olmalarına karşılık, pek çoğu bir arada birikerek suyun dibinde ya da toprağın yüzünde, rengi kırmızımsı ya da esmerimsi olan jelatinimsi bir madde meydana getirirler (diyatome çamuru).

Diyatomelerin selülozdan yapılma hücre zarlarına silisin karışmasıyla oluşan kabukları iki parçalıdır ve biri öbürünün içine geçecek biçimdedir. Bu silis kabuk, aynı zamanda diyatomenin büyümesini de sınırlar. Diyatomeler bölünerek çoğalırlar. Klorofilli olduklarından kendibeslektirler.