Anasayfa / Nedir ? / Fagot

FAGOT

Boru biçiminde, perdeli üflemeli çalgı. Uç uca takılı iki ağaç borudan oluşur. İnce ve kıvrık bakır ağızlığının ucu kamıştandır. Ses genişliği kalın "si bemol"den başlamak üzere üç buçuk oktavdır. Notaları "fa" ve "do" anahtarıyla yazılır. İlk olarak 1520'lerde yapıldığı sanılmaktadır. Sağlam "bas" sesleri verir. Duygulu ve eğlenceli sololara uygundur.