Anasayfa / Nedir ? / Federalizm

FEDERALİZM

İç işlerinde özerk, bağımsız devletlerin ortak bir iktidar altında toplanması. Günümüzde federe devlet şeklinde yönetimi ve yetkileri birleştirme amacıyla, ayrıca belli bir amaç etrafında devletlerin birleşmesiyle oluşan birlikler federatif yapılar sayılmaktadır. 19. yüzyılda merkeziyetçiliğe karşı bir akım olarak Hristiyan liberaller ve Proudhoncu sosyalistler tarafından benimsendi. II. Dünya Savaşı sonrasında yönetim güçlüklerinin çözümü federalizmde arandı. De Gaulle tarafından Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulması savunuldu. 1948'de Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler kuruldu. İngiliz Milletler Topluluğu ile Batı Almanya federal birliklerdir.