Anasayfa / Nedir ? / Filoloji

FİLOLOJİ

Bir dili, o dilde verilmiş ürünlere dayanarak inceleyen, bu yolla bir ulusun ya da uygarlığın kültürel gelişimini, kendine özgü niteliklerini araştıran bilim dalı. Filoloji, temelde eski metinlerin yorumlanması yöntemine dayanır. Eski metinlerin bulunup okunması, nerede, ne zaman, kim tarafından yazıldığının araştırılması, yazma nüshaların karşılaştırılması, dil özelliklerinin saptanması gibi çalışmalardan sonra ilgili metin, tarihsel bağlamı içinde değerlendirilir. Filoloji ile dil ve edebiyat bilgilerini karıştırmamak gerekir. Dilbilgisi, dili yalnız niteliği bakımından ele alır. Edebiyat bilgisi de edebî yapıtların dil, üslup, deyiş ve biçim özelliklerinden doğan sanat değeriyle düşünce hayatının gelişmesindeki rolü üzerinde durur. Oysa filoloji, dil özelliklerinden düşünce ögelerine doğru gider.