Anasayfa / Nedir ? / Gensoru

GENSORU

Anayasa'nın 98. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümeti denetleme yollarından biri ve en önemlisi. Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına ya da en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. Gensoru, hükümetin genel politikasının ya da bir bakanın karar ve uygulamalarının yasama organınca incelenmesi dileğidir. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür.

Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, bakanlar kurulu adına başbakan ya da bir bakan konuşabilir. Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin ya da grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya bakanlar kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun ya da bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır.