Anasayfa / Nedir ? / Goygoycular

GOYGOYCULAR

Muharrem ayında, Halife Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin adına dilenenlere verilen ad. İstanbul, Şehzadebaşı'nda bir vakıfta oturarak "Kerbelâ Olayı"nın yıldönümünde kenti dolaşmaya çıkarlardı. Goygoycuların çoğu kördü. Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmelerini anlatan kasideler ve ağıtlar okur, cüppe ve sarık kuşanmış olarak dolaşırlardı.

Goygoycu adı, dize sonlarında "hey goy goy canım" demelerinden dolayı verilmiştir. Topladıkları sadakayla geçimlerini sağlarlardı. Başlarında bulunan kethüdanın, parayı aralarında eşit olarak bölüştürdüğü, 16. yüzyıldan kalan belgelerden anlaşılmaktadır.