Anasayfa / Nedir ? / Graham Difüzyon Yasası

GRAHAM DİFÜZYON YASASI

"aynı sıcaklık ve basınçta çeşitli gazların difüzyon hızları, bunların yoğunluklarının ya da mol tartılarının karekökü ile ters orantılıdır" ya da "aynı sıcaklık ve basınçta iki gazın eşit hacimlerinin difüzyon zamanları, yoğunluklarının karekökü ile doğru orantılıdır" biçiminde ifade edilen yasa. Difüzyon hızı V, yoğunluk d, mol tartısı M, zaman t ve iki gaz da 1 ve 2 indisleriyle gösterilirse, bu yasa V1/V2= Ad2 / Ad1= AM2 / AM1= t2/t1 bağıntısıyla ifade edilebilir.