Anasayfa / Nedir ? / Helenizm

HELENİZM

İ.Ö. 330'larda İskender'in tüm Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldırarak Doğu ülkelerine egemen olmasından, İ.Ö. 30 yılına dek geçen dönem. Bu dönem, dünya tarihinde Helenizm Çağı ya da Helenistik Çağ olarak geçer. Üç yüz yıl kadar süren bu çağda Yunan kültürü ve Yunan dünya görüşü ile Doğu kültürleri ile Doğu dünya görüşlerinin birleşip kaynaşmasından yepyeni bir uygarlık doğdu. Bu çağda yeni felsefî akımlar, yeni dinsel görüşler ortaya çıktı. Teknik ve bilimler büyük gelişme gösterdi, bilinen dünyanın sınırları daha da genişledi. Özellikle Doğu ülkelerinde Bergama, İskenderiye, Antakya gibi çok büyük kültür merkezleri ortaya çıktı. Siyasal ve iktisadî üstünlük, Doğu'da kurulan yarı Doğulu, yarı Yunanlı ve Makedonyalı devletlerin eline geçti. Yunan dünyası her bakımdan ikinci, üçüncü plana düştü. Bu çağ, son Helenizm devleti olan Mısır Ptolemeoslar Devleti'nin Roma egemenliğine geçmesine dek sürdü.