Anasayfa / Nedir ? / Hidroklorik Asit

HİDROKLORİK ASİT

Hidrojen klorürün (HCl) sudaki çözeltisi. Piyasada tuzruhu adıyla da bilinir. Doğada volkanların yakınındaki akarsularda bulunur. Mide özsuyunda da %0,3 oranında hidroklorik asit vardır. Derişik hidroklorik asit, ağırlık olarak %35-40 HCl içerir. Renksiz, uçucu, aşındırıcı bir sıvıdır. Kuvvetli bir asittir. Laboratuvarlarda sofra tuzu ve derişik sülfürik asidin birlikte ısıtılmasıyla hazırlanır. Sanayide de eskiden bu yöntem uygulanırken, günümüzde hidrojen ve klordan sentez yoluyla üretilir. Klorürlerin elde edilmesinde, başka bir metalle kaplanacak metallerin yüzeylerindeki oksit katmanının temizlenmesinde, nişastadan glikoz yapılmasında, ilâç, boya ve plastik sanayiinde kullanılır.