Anasayfa / Nedir ? / Hiphestos

HİPHESTOS

Eski Yunan mitolojisinde ateş tanrısı. Önceleri yeraltı, daha sonra ev ve işyerlerindeki ocakların ateşlerini temsil etti. Demir ocaklarının ve maden işleme sanatlarının ustasıydı. Anası Hera onu hiçbir erkekle ilişki kurmadan doğurdu. Zeus onu bebekliğinde gökten yeryüzüne fırlattığı için topal kaldı. Yeraltındaki ocaklarda çalışırdı. Birçok tanrıya çeşitli madenî eserler yaptığı söylenir. İ.Ö. 7. yüzyıldan itibaren saygı görmeye başladı. 5. yüzyılda Atina'da onuruna bir tapınak yapıldı. Likya'da, Limni ve Lipari adalarında da saygınlık gördü. Romalılar ona Vulcanus derlerdi.