Anasayfa / Nedir ? / Hücrenin Yapısı

HÜCRENİN YAPISI

Bütün canlıların yaşayan en küçük birimi olan hücreler, bulundukları canlıya ve aynı canlıda bulundukları yere göre çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Örnek olarak, insan kanındaki alyuvarlarda çekirdek yoktur; oysa kurbağa ve kuşlardaki alyuvarlarda çekirdek bulunur. Bitki ve bakteri hücrelerinin etrafında bir hücre duvarı vardır. Bu yapıya hayvan hücrelerinde rastlanmaz. Bitki hücrelerinde klorofil bulunur, ama hayvan hücrelerinde bulunmaz. Sonuç olarak hücreler, yerine getirdikleri görevlere ve içinde bulundukları koşullara göre oldukça değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler hücreyi yapısal, organellerin sayısı ve bulunup bulunmaması açısından etkiler.

Bitki ve hayvan hücresindeki ortak organeller; hücre zarı, sitoplâzma, endoplâzmik retikulum, ribozom, lizozom, mitokondri, golgi cisimciği (golgi aygıtı), koful, çekirdek, çekirdekçiktir.