Anasayfa / Nedir ? / Humbaracı Ocağı

HUMBARACI OCAĞI

Humbara denilen, demirden ya da tunçtan yapılan, içi patlayıcı maddelerle dolu, büyükleri topla, küçükleri elle atılan silâhı kullanan ve bu silâhı yapan askerlerin bağlı olduğu ocak. Yapımcılarının ocağına cebeci ocağı, kullananların ocağına topçu ocağı denirdi. Aylıklı askerlerdi. Ayrıca kalelerde görevli, zeamet ve tımar sahibi humbaracılar da vardı. 1731'den sonra tümü aylıklı asker durumuna getirildi.