Anasayfa / Nedir ? / İham

İHAM

Arapça "vehm"den türetilen bu sözcük, kuşkuya düşürme anlamındadır. Edebiyat terimi olarak, iki ya da daha çok anlamlı bir sözcüğü, en yaygın anlamını kullanır görünerek en uzak anlamıyla kullanmaya denilir. Baki'nin "Bâki çemende hayli perişan imiş varak / Benzer ki bir şikâyeti var ruzgârdan" beytinde ruzgâr sözcüğü, rüzgâr (yel) anlamıyla kullanılır görünmekte, ama sözcüğün ikinci anlamı olan zaman kastedilmektedir. İhamın yaygın bir biçimi de "tevriye"dir.