Anasayfa / Nedir ? / İkonoskop

İKONOSKOP

Televizyon kameralarında görüntüyü elektrik sinyallerine dönüştürmeye yarayan bir çeşit fotoelektrik lamba. Esas olarak elektron tabancalarıyla "mozaik" adı verilen bir parçadan oluşur. Mozaik, görüntünün üzerine düşürüldüğü ve tarandığı, bir yüzü gümüşlü, görüntüyü alan öbür yüzüyse görüntünün değişen ışık şiddetiyle orantılı elektrik yükleri doğuran çok sayıda metal parçacıklardan oluşmuş ince mika görünümlü ve ışığa duyarlı bir ekrandır. Görüntü, kameranın objektifi aracılığıyla mozaik üzerine düşürülür. Mozaiğin her elemanı, fotoelektrik etkiden dolayı elektron yayar. Bu elektronlar bir güç kaynağına iletilirken levhalarda görüntüyle orantılı pozitif yükler kalır. Elektron tabancasından çıkan düşük hızlı bir elektron demeti, saptırma düzenekleriyle saptırılır ve mozaik taranır. Bu elekron demeti, gümüş yüzeye çarparak onun pozitif yükünü nötrleştiren bir komütatör rolü oynar ve mozaiki tarayıp dönen demet, başlangıçtaki görüntüyle uyumlu bir yoğunluk kazanır. Böylece görüntü elektrik akımlarına dönüştürülmüş olur.