Anasayfa / Nedir ? / İnisiyasyon Töreni

İNİSİYASYON TÖRENİ

İlkel toplumlarda erginlik töreni. Bulûğ dönemine eren gençlerin yetişkin bir kişinin hak ve sorumluluklarıyla kabileye girişleri sırasında yapılır. Gençler bu tören için hazırlanır. İnisiyasyon töreni, yanılsamalı bir ölüm-acı çekme, bir yeniden doğuş törenidir. İlkel kültürlerde yaygın olarak görülen bu törenler, bahar ve bereket törenleri gibi geleneklerin izini taşır. Aynı zamanda olimpiyat ya da sünnet örneği, süregiden geleneklerin de kökenini oluşturur.