Anasayfa / Nedir ? / Kapitalist

KAPİTALİST

Sermaye (kapital) sahibi olan ve bu sermayeyle bir girişimde bulunan kimse; sermayeci, sermayedar. Ayrıca menkul değerlere sahip olan kimselere de genellikle bu ad verilmektedir. Kapitalizmi benimsemiş ülkeler ve bu sistemin egemen olduğu yönetim biçimleri de böyle nitelenir; kapitalist iktisat, kapitalist devlet gibi.