Anasayfa / Nedir ? / Körler Alfabesi

KÖRLER ALFABESİ

Körlerin okuma-yazma öğrenimine yarayan ve okuma yazmalarını sağlayan bir sistem. Kabartılmış noktaların parmakla okunabilmesi temeline dayanır. Louis Braille tarafından bulunduğu için "Braille Alfabesi" diye de anılır. Daha önce körlerin okumasını sağlamak için kabartma harflerden yararlanılıyordu. Braille, dominonun noktalarına benzeyen 6 noktadan 63 kalıp oluşturdu; körler alfabesiyle kelimeler, rakamlar müzik notaları ve matematiksel ifadeler yazılıp okunabilmektedir.