Anasayfa / Nedir ? / Magma

MAGMA

Yerkabuğunun 3.000 km derinliğe kadar uzanan manto adlı tabakasında yoğun ve ergimiş durumda bulunan mineraller karışımı. Esas olarak silikatlardan oluşur. İçinde çözünmüş gazlar ve su buharı da bulunur. Lav hâlinde yüzeye çıkan magma soğuyup katılaşarak magmatik kayaçları oluşturur. Katılaşma sırasında, içindeki gazlar genellikle uçar.