Anasayfa / Nedir ? / Mecmua

MECMUA

Toplanıp biriktirilmiş, düzenlenmiş şeylerin tümü; seçilmiş yazılardan, şiirlerden oluşturulan yazma kitap; dergi. İkinci anlamıyla, antoloji niteliğindeki yapıtlara divan edebiyatı döneminde mecmua denilmiştir. Ayrıca birkaç yazarın değişik nitelikli ürünlerinin bir araya getirildiği yazma kitaplar da mecmua adıyla anılmıştır. Böylesi mecmualarda, bir şairin divanının bütününe rastlamak olasıdır. Edebiyat tarihi açısından önem taşıyan mecmualar kapsamlarına göre şöyle ayrılabilir: Nazireler mecmuaları; meraklılarca toplanmış, antoloji niteliğindeki seçme şiirler mecmuaları; çeşitli konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan mecmualar; benzeri konularda yazılmış yapıtların toplandığı mecmualar; tanınmış kişilerce hazırlanan, yararlı bilgileri, fıkraları, özel mektupları kapsayan mecmualar.