Anasayfa / Nedir ? / Mutlak Değer

MUTLAK DEĞER

Artı gerçel sayıları kendisiyle, eksi gerçel sayılarıysa ters işaretlisiyle eşleyen fonksiyon. || işaretiyle gösterilir ve matematik diliyle biçiminde tanımlanır. Bir başka tanım |x| = + Ax2 biçimindedir. Buna göre |-5| = 5, |¹| = ¹'dir. İki gerçel sayının farkının mutlak değeri, bu sayılar arasındaki "uzaklık" olarak düşünülebilir. Üçgen eşitsizliği denilen |x+y| ² |x|+|y| bağıntısı gerçel sayılarda büyük önem taşır. Ayrıca tanımdan, |x|²a ise -a