Anasayfa / Nedir ? / Osiloskop

OSİLOSKOP

Hızla değişen bir ya da birden çok elektriksel niceliği bir ekranda grafik biçiminde gözlemeye yarayan aygıt. En çok kullanılan, katot tüplü osiloskoptur. Gözlenmesi istenen sinyal, şiddeti artırılarak katot tüpünün saptırma plakalarına (genellikle düşey saptırma plakalarına) yollanır. Elektron demeti, daha sonra bir başka düzenekle oluşturulan gerilim aracılığıyla ekranda yatay doğrultuda zamana bağlı olarak hareket eder. Böylece osiloskopa verilen giriş sinyali, ekranda iki gerilimin bileşiminden oluşan ve yatay doğrultuda akıp giden bir iz biçiminde grafik olarak gözlenebilir. Yatay doğrultuda hareket, en kolay, testere dişi biçiminde bir voltaj değişimiyle sağlanır. Bu durumda söz konusu iz, ekranda yavaş ve düzgün olarak ilerler ve ekranı soldan sağa doğru tarar taramaz hemen aynı anda yine başlangıç noktasına döner.

Osiloskoplar doğru akımdan çok yüksek frekanslı akımlara dek geniş bir aralıkta çalışabilir ve birkaç milivolt mertebesindeki sinyaller bile osiloskopla gözlenebilir. Osiloskop, radarlardan kalp atışlarını gözleyen aletlere ve motor test cihazlarına dek geniş bir kullanım alanına sahiptir.