Anasayfa / Nedir ? / Parodi

PARODİ

Ciddî sayılan bir yapıtı, bir bölümünü ya da bütününü alaya alarak ya da taklit ederek yazılmış komik, manzum eser.

Yunanca parodeia “bir başka şarkının yanı sıra söylenen şarkı” anlamına gelir. Adı bilinmeyen Eski Yunanlı bir şair olan Homeros’un destan üslûbunda yazdığı Batrakhomyomakhia en eski örneklerinden biridir. Cervantes’in 1605′te yazdığı Don Quijote, Rabelais’in 1532′de yazdığı Pantagruel ve 1534′te yazığı Gargantua parodinin en güzel örneklerini sergiler.