Anasayfa / Nedir ? / Polariskop

POLARİSKOP

Polarma olayını incelemeye yarayan alet. Polarılmış ışığın geçtiği bir polargı (polarizör) ile bu ışığın incelenecek saydam bir numuneden geçtikten sonra üzerine düşürüldüğü döner bir analizleyenden (analizör) oluşur. Basit bir polariskop (Biot polariskopu) yansıtmayla polarmaya dayanır ve iki eğik cam levhadan oluşur. Bunlardan biri ışığı polarmaya, döndürülebilen öteki levha da analizlemeye yarar. Bazen analizleyen olarak Nicol prizması ya da polaroid, bazen de hem polargı hem de analizleyen olarak Nicol prizması kullanılır. Bazı maddeler (örneğin şeker) polarma düzlemini çevirebilir. Bu özellikten yararlanılarak örneğin bir polariskopla, şekerin saflığı ya da bir çözeltideki şeker miktarı belirlenebilir.