Anasayfa / Nedir ? / Ramazanoğulları

RAMAZANOĞULLARI

Adana bölgesinde kurulan bir Türkmen beyliği ve bu beyliğe egemen olan hanedan. Ramazanoğulları Beyliği'ni Oğuzların Üçok koluna bağlı Türkmen boyları kurdu. Bunlar 13. yüzyılda Moğolların önünden kaçarak Suriye'ye indiler. Memlûkler bunları Antakya'dan Gazze'ye kadar uzanan bölgeye yerleştirdiler. 14. yüzyılda İlhanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması ve bir süre sonra tümüyle ortadan kalkması üzerine bu aşiretler Kilikya'daki Ermeni Krallığı topraklarına saldırıya geçtiler ve bu krallığın topraklarını ele geçirdiler. 1374 yılında Ermeni Krallığı'nın son kenti Sis de bu Türkmen boylarının eline geçti.

1383 yılına dek Elbistan'ı, bu tarihten sonra da Adana'yı merkez yaptılar. Beyliğe adını veren Ramazan Bey 14. yüzyıl ortalarında yaşadı. Oğuzların Yüregir Boyu'ndandı. Memlûklere bağlı olarak hüküm sürdü. Ölümünden sonra yerine oğullarından İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey, Memlûklere karşı daha bağımsız hareket etti. Çukurova'da onlara bağlı yerleri ele geçirmek istedi. Ancak Memlûklerle yaptığı mücadeleler sırasında öldürüldü. İbrahim Bey'den sonra, Ahmet Bey zamanında Ramazanoğulları Adana, Sis ve Ayas kentlerini aldılar. Ahmet Bey'in oğlu İbrahim Bey'in zamanıda da Memlûklerle mücadele devam etti. İbrahim Bey bu savaşlar sırasında Memlûkler tarafından öldürüldü (1428). İbrahim Bey'in yerine Memlûkler tarafından desteklenen Mehmet Bey geçti. Sis, Tarsus ve Ayas doğrudan Memlûklere bağlandı. 15. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Ramazanoğulları Beyliği tümüyle önemini yitirdi ve Memlûklere bağlı bir beylik oldu. Memlûkler Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılınca da Osmanlılara bağlandı. Ramazanoğulları 1608 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin sancakbeyleri olarak hüküm sürdüler. O tarihten bu yana da Adana'nın önde gelen ailelerinden biri olarak varlıklarını sürdürdüler.