Anasayfa / Nedir ? / Reasürans

REASÜRANS

Bir sigorta şirketinin, yaptığı sigortaların bir kısmını ya da tamamını başka bir şirkete devretmesi, mükerrer sigorta. Sigorta şirketi, yaptığı sigortalarla yüklendiği rizikoyu taşıyamayacağını düşünürse bu rizikoyu başka bir şirkete devredebilir. Bu devir işlemi iki biçimde yapılır. Bunlardan birincisi isteğe bağlı olarak yapılan devirdir. Bu türde iki şirket arasında önceden varılmış bir anlaşma yoktur. Sigorta işlemi ikinci şirkete, ancak iki tarafın da istemesi hâlinde geçer. İkincisi ise anlaşmalı reasüranstır. Bunda iki şirket arasında önceden varılmış anlaşmaya göre devir işlemleri yapılır. Reasüransla ya rizikonun tamamı, ya belli bir oranı ya da belli bir düzeyi aşan kısmı ikinci şirkete devredilir. İlk bilinen reasürans, 1370'te bir deniz sigortası nedeniyle uygulanmıştır.