Anasayfa / Nedir ? / Rumî Takvim

RUMÎ TAKVİM

1678 yılından sonra Osmanlı Devleti'nin maliye işlerinde kullandığı takvim. Bu takvimde malî yıl, hicrî-kamerî yıl başlangıcına dayanır ve yılbaşı 1 Mart'ta başlar. Hicrî yılın 354 gün, rumî yılın 365 gün olmasından doğan fark, her 33 yılda bir, rumî yıldan bir hicret yılı (sıvış yılı) düşülerek giderilir. Rumî takvimde İ.S. 585 yılı başlangıç alındığından rumî yılı bulmak için milâdî yıldan 584 yıl çıkarılır. 1840 yılında yeniden düzenlenen rumî takvim, 1925 yılında milâdî takvimin benimsenmesine dek kullanıldı. Malî yılbaşı olarak Mart ayının alınması ise 1982 yılında kaldırıldı.