Anasayfa / Nedir ? / Sahibatoğulları

SAHİBATOĞULLARI

Anadolu'nun batısında, Afyon ve çevresinde hüküm süren Türk beyliği (1275 - 1341). Adını Anadolu Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali'den alan beyliğin kurucuları, onun oğulları Taceddin Hüseyin ve Nusreteddin Hasan'dır. İki kardeş Konya'da sultanlığını ilân eden Alaeddin Siyavuş'un (Cimri) yandaşlarıyla çarpışırken öldüler (1277). Bu olayın ardından Nusreteddin Hasan'ın oğlu Şemseddin Mehmed, bir uç beyliği olan Karahisarısahib'in yönetimini üstlendi. Ladik bölgesinin egemenliği için Germiyanoğulları ile girdiği bir çarpışmada öldü (1287). Onun oğlu Nusreteddin Ahmed, beyliğin son hükümdarı olarak tahta çıktı ve yarım yüzyılı aşkın bir süre hüküm sürdü. Güçlü komşusu Germiyanoğulları hükümdarı Yakub Bey'in kızıyla evlendi. Ölümünden sonra beyliğin topraklarını Germiyanoğullarına bıraktı.