Anasayfa / Nedir ? / Sancak

SANCAK

Osmanlı idarî teşkilâtında, kazadan büyük, vilâyetten küçük idarî birim. Liva da denirdi. Sancaklar vilâyetlere bağlı olmakla birlikte aralarında bağımsız olanları da vardı. Bir sancak 5-10 kazanın birleşmesinden oluşurdu. Tanzimat'tan önceyse eyaletlerin alt birimlerini oluşturmaktaydılar. Başlarında "mirliva" da denen ve hem askerî hem de idarî yetkileri olan "sancak beyi" bulunurdu. Sancak beyinin askerî rütbesi bugünkü tümgenerale eşdeğerdeydi. Tanzimat'tan sonraysa sancak yöneticileri yalnızca idarî sorumluluk taşıdılar ve "mutasarrıf" adını aldılar. Sancaklar, yönetim birimi olarak günümüzün "il"lerine eşdeğerdeydiler.