Anasayfa / Nedir ? / Sigara

SİGARA

Özel ince kâğıtla silindir şeklinde sarılan kıyılmış tütüne verilen ad. 1830 yıllarında ortaya çıktı. Önceleri elle sarılarak yapılıyordu. 1861-1875 yılları arasında makinelerle yapılmaya başlandı. Decouflé adlı bir Fransız tarafından yapılan sigara makinesi 1880'de Fransız Tekel İdaresi tarafından kabul edildi. Makineler, önceleri dakikada ancak 600-800 sigara sarabilecek kapasitedeydi. Günümüzde bu rakam çok daha artmıştır. Sigaralar, 10, 20, 50 tanelik paketlerle satışa çıkarılmaktadır. Paketleme işi de makinelerle yapılmaktadır. İlk paketleme makineleri 1905'te Fransa'da kullanıldı. Günümüzde dakikada 120 paket yapabilen makineler vardır. Tütün, ilk olarak Amerikalı yerliler tarafından kullanılmıştır. Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya getirilen tütün kısa zamanda büyük ticarî değer kazandı. Türkiye'de ise 1605 yılından itibaren kullanılmaya başlandı. İlk zamanlar tütünün içilmesi önlenmek istendi ve bunun için çeşitli yasaklar konuldu. IV. Murat döneminde tütün kullananlara ölüm cezası bile verildi. Ama yasaklar tütün tiryakiliğinin önüne geçemedi. Türkiye'de sigara yapımına resmen 1864'te başlandı. Bu tarihte sigara yapımı bir Fransız şirketi olan "Memaliki Şahane Dühanları Müşterekül Menfaa Reji"nin imtiyazına verildi. Fransız şirketine tanınan imtiyaz 1923 yılına kadar sürdü. 30 Temmuz 1924 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle şirketin imtiyazına son verildi ve 1930 yılında çıkarılan 1701 sayılı kanunla İnhisarlar İdaresi (Tekel) kuruldu. 1986'ya kadar devlete ait olan sigara üretimi ve dışalımı tekeli 28 Mayıs 1986'da serbest bırakılmıştır. Böylece yerli ve yabancı özel kesime de Türkiye'de sigara fabrikaları kurma ve sigara dışalımı yapma hakları tanınmış oldu.