Anasayfa / Nedir ? / Stenografi

STENOGRAFİ

Söylenen sözleri, söylendiği kadar hızlı yazmaya elverişli, kısaltılmış ve uzlaşmalı işaretlerden oluşan yazı. Sözcük, ilk kez İngiliz John Willis tarafından 17. yüzyılda kullanılmasına rağmen, böyle bir yazıya duyulan gereksinme, daha çok ilk çağlarda ortaya çıkmıştı. Bunun ilk örnekleri de Yunan takigrafisi ile Marcus Tullius Tiro'nun hazırladığı sembollerdir. Bu yazı biçimi, Orta Çağ'da mahkeme tutanaklarında kullanıldı. Özellikle 15. yüzyıldan sonra geliştirilmeye çalışıldı, bu alanda 17. yüzyılda Alman, Fransız ve İngiliz ekolleri oluştu. Samuel Taylor, geliştirdiği ve her fonemin bir işaretle karşılanması esasına dayanan fonetik yazı biçimiyle stenografinin ilerlemesine hız kazandırdı. Bu yeni buluş, bazı değişikliklerle çeşitli ülkelerde kullanıldı. Bu konuda 19. yüzyılda Pitman ve Gregg sistemleri ortaya kondu. Pitman sistemi, benzer sesleri benzer işaretlerle gösterme ilkesinden hareket ederken, Gregg sistemiyse harflerin yerine onların değişik seslerini temsil eden semboller koyma esasına dayanmaktadır. Türkiye'de Pitman ve Gregg sistemlerinden yararlanılarak, "komisyon stenografi" adı verilen ve 1956'da kararlaştırılan bir sistem kullanılmaktadır.