Anasayfa / Nedir ? / Subaşı

SUBAŞI

Eski Türk devletlerinde askerî bir unvan. Subaşılar Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ndan önceki devletlerde, Oğuz Yabgu Devleti'nde, Karahanlılar'da, Gazneliler'de ordu kumandanıyken, Anadolu Selçuklu Devleti'nde belli bir bölge ya da kentteki timarlı sipahilerin komutanı olarak kabul edildiler. Osmanlılardaysa subaşı, kapıkulu ordusunda ve timarlı orduda küçük rütbeli bir subay ve bir kentin inzibat işlerinden sorumlu bir kamu görevlisiydi.