Anasayfa / Nedir ? / Transformatör

TRANSFORMATÖR

Frekansını değiştirmeden, bir alternatif gerilimindeki elektrik enerjisini bir başka alternatif gerilimli elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan ve hareketli parçası olmayan aygıt. Manyetik olarak akuple edilmiş iki elektrik devresinin birbirini karşılıklı olarak indüklemesine dayanarak çalışır. Devrelerden biri (primer, birinci devre), alternatif akım şebekesinden belli gerilimde enerji alırken, ikinci devre (sekonder), (genellikle) değişik bir gerilimle bu enerjiyi yüke verir. Devreler yumuşak demirden bir çekirdek etrafındaki sarımlardan oluşur ve çekirdekteki (Foucault akımlarına bağlı) kayıplar dikkate alınmazsa "primer gerilimi/sekonder gerilimi=primerdeki sarım sayısı/sekonderdeki sarım sayısı" eşitliği geçerlidir. Örneğin 110 voltu 220 volta yükselten bir transformatörde birinci devrenin sarım sayısı, sekonderdekinin yarısı kadar olmalıdır. Gerilimi düşüren (ya da yükselten) transformatörlere "gerilim transformatörü", akım şiddetini azaltan (ya da çoğaltan) transformatörlere de "akım transformatörü" denir.